Wat te doen bij overlijden

Wanneer iemand thuis overlijdt dient u eerst contact op te nemen met een arts. Deze arts zal de overlijdenspapieren invullen die nodig zijn voor de aangifte van overlijden. Vindt het overlijden plaats in het ziekenhuis dan zal de dienstdoende arts deze papieren invullen. Meestal geeft op dat moment de arts ook aan dat u contact op kunt nemen met de uitvaartondernemer.

Na een overlijden moeten er veel praktische zaken geregeld worden die ik u graag uit handen wil nemen zodat er meer ruimte is voor uw verdriet, emoties en rouw. Samen met u en uw familieleden wil ik helpen invulling te geven aan een passend afscheid, wat u hopelijk ook kan helpen in de verwerking van het verlies. Hierbij kunnen we kijken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden met betrekking tot de verzorging, plaats van opbaren, de kaart, afscheidslocatie, cremeren of begraven.

Misschien had uw dierbare wel een uitgesproken idee over hoe de uitvaart eruit moet zien en kunnen we dat samen verwezenlijken. Het is ook mogelijk dat er helemaal niet over gesproken is omdat het overlijden heel plotseling is. In beide gevallen kan ik er samen met u een bijzonder afscheid van maken dat past bij de persoonlijkheid en het leven van uw dierbare.

Gelukkig is er tegenwoordig heel veel mogelijk qua locaties, kisten, vervoer en muziek.